Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes finfraksjon

Rapporten omhandler ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.180
Page number:
71
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms