Geokjemi i Nord-Trøndelag - bekkemoser i områdene vest for riksvei E6.

Bekkemoser (232 stk.) med tetthet ca. 1 prøve pr 30 km2 er samlet inn i vestlige deler av Nord-Trøndelag, forasket og analysert på 29 elementer med HNO3/ICP. Resultatene presenteres i form av analyselister, korrelasjonsmatrise og symbolkart med frekvensfordelingskurve.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.169
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport