Geofysiske undersøkelser Nordmarka -Surna.

Kryssringmålingene for Orkla Grube- A/B sommeren 1949 (GM Rapport nr. 70) ble avbrutt vest for Solåsvatn. Oppdragsgiver ønsket å få fortsatt undersøkelsene i vestlig retning mot Surna, i det kissonene som var fulgt i 1949 skulle søkes fulgt videre ved kryssringmålinger. De videre målingene kom til å omfatte et 12-13 km langt og 0,3-1,3 km. bredt felt langs grensen mellom grønnstein/ skifer. Ved målingene ble de ledende drag fulgt videre fra Solåsvatnet til veien Surna-Halsa. Hovedindikasjonsdraget ligger i grønnstein og hele veien omtrent i samme avstand fra kontakten mot skifer. Mens målingene pågikk ble det boret 16 hull på utvalgte soner. Det ble ikke funnet kismalm av større mektighet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport