Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen Fortsettelse Vest

De bergmessige undersøkelser som etter hvert ble intensivert førte i 1956-57 til at det ved diamantboring fra gruben ble påvist en forholdsvis mektig malm- sone i 650 meter dyp vest for Hovedmalmen. Etter at Vestmalmen nå var til- gjengelig for direkte strømtilførsel, åpnet det seg muligheter for nøyere geofysisk kartlegging. Foreliggende rapport omtaler hovedsakelig forløpige resultater av potensialmålinger(CP) utført av K. Deppermann fra Amt fur Bodenforschung, Hannover, som stilte nødvendig utstyr til rådighet for disse målingene. Ved strømtilførsel til malmen ble det påvist en klar potensial-anomali. Det særlig betydningsfulle ved anomalien er dens store styrke, anomali-bildets regelmessighet, som stemmer med en separat malmkropp, og endelig anomali- sentrets forholdsvis store forrykning - ca. 500 meter - vestover fra den fast- lagte østre ende av Vestmalmen. Det foreslås videre potensialmålinger i GM's egen regi.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
235 A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport