Geofysiske undersøkelser Guldberget Grube, Leirvik

Det var stilt som oppgave å undersøke utstrekningen av de kjente malm- dannelser. Videre skulle det undersøkes om det i områdene omkring grubene skulle finnes hittil ukjente malmer. Feltet som ble undersøkt har en ut- strekning på 0,4 km2. Bergartene i feltet er grønnsten og fylitt. Grubene ligger like ved sjøen. Kobberkisen som i sin tid har vært utdrevet forekom i nyrer av størrelse 35 x 12 m med 8 m som maksimum. Det forekommer grafitt- skifer i feltet. Undersøkelsen ble utført ved 500 per.el.magn. konduktive målinger (Turam). Ved målingene ble det observert indikasjoner på en rekke ledende soner som opptrer dels i tilknytning til de kjente malmganger, dels i området omkring. Vurderingen av indikasjonenes betydning vanskeliggjøres ved at man ikke med sikkerhet kan fastslå i hvilken utstrekning de skyldes grafittskifersoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
102
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland