Geofysiske undersøkelser Geitvann Blyforekomst

Det var stilt som oppgave å få undersøkt eventuell utstrekning av blyfore- komsten som er avdekket i et skjerp ca. 500 meter vest for Geitvann. Videre skulle det undersøkes om det i nærliggende områder skulle finnes hittil ukjente forekomster. Feltet er sterkt overdekket. Det ble utført vanlige 500 per.el.magn. kond.målinger (Turam). Dessuten ble det gjort forsøk med el. magn. potensialmålinger samt selvpotensialmålinger. Ved målingene ble det påvist et fåtall, for det meste meget svakt ledende soner i forskjellige deler av det undersøkte område. Den kjente blyførende sone i skjerpet har gitt meget svake indikasjoner. Målingene kan tyde på at sonen er meget kort. Ca. 20 meter øst for skjerpet ble det påvist en noe mer markert sone som forløper omtrent vinkelrett på den antatte strøkretning. I området 400-800 meter vest for skjerpet ble det indikert en meget svakt ledende sone. Hvorvidt de observerte indikasjoner skyldes blymineraliserte soner gir målingene ingen opplysninger om.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark