Geofysiske undersøkelser Dalatjern NV, Løkken

I henhold til forslag i GM Rapport nr. 124 A ble det foretatt repeterte mål- inger langs et antall profiler, under strømtilførsel ved nøyaktig reproduksjon av Lundbergs kabelanlegg for energisering. Konklusjon etter disse målingene: Ved repeterte målinger er de tidligere observasjonene i alle vesentlige trekk helt ut bekreftet og likeledes de konklusjoner som er meddelt i rapport 124 A. Det vil trolig være riktig i de videre undersøkelser å konsentrere oppmerksom- heten om det område i fortsettelsen av Hovedmalmen der GM- og tidligere ABEM- har observert visse indikasjoner på dyptliggende ledere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
124 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport