Geofysiske og petrofysiske undersøkelser ved Storjord i 1984 og 1985.

Magnetisk totalfelt, tyngde og in situ susceptibilitet er målt rundt en Y-Ce-La-førende magnetittforekomst ved Storjord i Tysfjord. Videre er det målt egenvekt, susceptibilitet og remanens på prøver fra feltet. Korrelasjoner mellom kjemiske analyser og susceptibilitet/ egenvekt indikerer at anrikningen av de interessante elementene er sterkt knyttet til magnetittforekomsten. Magnetiske målinger i felt har ikke kunnet påvise nye større dagnære forekomster av samme type. Tyngdemålinger over den kjente forekomsten indikerer at den totale masse er oppad begrenset til ca. 140 000 tonn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.053
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland