Geofysiske og geologiske undersøkelser Råna Nikkelmalmfelter, Salt- vikfeltet.

Saltvikfeltet er betegnelsen på området langs Råna-norittens nordgrense fra Rånbogen over mot Skjomen. Formålet med undersøkelsene var å finne eventuelle konsentrasjoner av nikkelførende magnetkis langs kontakten mellom noritt og skifer. Undersøkelsene i Saltvikfeltet var et samarbeid mellom geofysisk og geologisk avdeling ved NGU. Undersøkelsene foregikk i stikningsnett. Det ble utført elektromagnetiske målinger (Turam) som i begrenset omfang ble supplert med egenspenningsmålinger (SP) og magnetiske målinger. Ved målingene ble det påvist et stort antall ledende soner. De geologiske hovedtrekk var kjent på forhånd gjennom stats- geolog S. Foslie's arbeide i Rånafeltet. De nye geologiske undersøkelser gikk for en stor del ut på en nøyere kartlegging innenfor det målte område og å finne årsaken til de geofysiske anomaliene. Det undersøkte områder er ca. 8,4 km langt og 1,2-1,7 km bredt. Ved under- søkelsene ble det ikke funnet nye nikkelmineraliserte soner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
515 C
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland