Geofysiske og geologiske undersøkelser av et sulfidmineralisert område ved Riednjajav'ri, Kautokeino, Finnmark.

Gull og nikkelførende kobbermineraliseringer opptrer i et geologisk miljø som har mange likhetstrekk med Bidjovagge. Kobber-gull -mineraliseringer opptrer i en hydrotermalt omvandlet metadiabas, mens kobber-nikkel-mineraliseringer finnes i en antatt stratigrafisk overliggende sedimenthorisont med vekslende grafitt-skifer, biotittskifer, karbonatbergarter og albittfelsitt. Tolkning av gravimetridata viser at hele sekvensen ligger inne i et ca. 5 km dypt synklinorium av steiltstående og isoklinalt sammenfoldete meta-vulkanitter/-sedimenter. Kobber-gull -mineraliseringene i Bieddjuvaggi opptrer på tilsvarende måte. VLF og magnetiske bakkemålinger sammen med petrofysiske undersøkelser er utført for å kartlegge området geologisk. Det ble lagt spesiell vekt på å finne mineraliseringenes fortsettelse under løsmassene. Det interessante stratigrafiske nivået fortsetter gjennom hele området. Jordprøvetaking og diamantboring viser at kobber- og gullgehaltene er lave nord for Riednjajav'ri. Elektrisk ledende soner i samme stratigrafiske nivå på østsiden av Riednjajav'ri bør imidlertid undersøkes nærmere for om mulig å påvise rikere mineraliseringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.061
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark