Geofysiske målinger Ucca - Vuovdas.

I 1961 var det funnet kismineraliserte løsblokker i Ucca - Vuovdas (GM Rapport 314 A). Formålet med målingene var å lokalisere de soner i fast fjell som blokkene var kommet fra. Det ble utført slingrammålinger og magnetiske målinger. Ved slingrammålingene ble det påvist flere tildels sterkt ledende soner som strekker seg ca. 2000 meter nordover fra Cabardasjåkka.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
503 B
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark