Geofysiske målinger Pustbakken - Slettmo.

Området ble i 1941 undersøkt ved elektromagnetiske (Turam) og magnetiske målinger, GM Rapport nr. 24. Denne rapporten konkluderer med at det ikke var indikert mineraliseringer av betydning ved Slettmo grube og Pustbakken skjerp. Foreliggende undersøkelse var et samarbeid mellom A/S Kobberverk og NGU. NGU hadde behov for å prøve sitt utstyr for IP-målinger og det var dessuten av interesse å få klarlagt om det fremkom anomalier på de kjente forekomster ved IP-metoden. Ved målingene fremkom anomalier som tildels er vanskelig å tolke. De tydeligste anomalier ble observert ved Pustbakken skjerp.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
769
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport