Geofysiske målinger på Kvitsøy, Kvitsøy kommune, Rogaland

I samarbeid med Statens vegvesen, Region Vest har NGU utført geofysiske målinger på Kvitsøy i Rogaland. Hensikten med målingene var å kartlegge mulige svakhetssoner som kan skape problemer under tunneldrivingen for Rogfast-forbindelsen til Kvitsøy. Det var av spesiell interesse å bestemme sonenes fall.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.033
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Oppfølgende undersøkelser ROGFAST
Project nr:
341500
Fylke:
Rogaland