Geofysiske målinger over vannførende sprekkesoner ved Vangsnes.

Elektriske målinger er utført over mulig vannførende sprekksoner ved Vangsnes. Rapporten meddeler resultatene fra målingene og beskriver hendelsesforløpet etter de geofysiske målingene. Målingene gav få interessante anomalier og mulighetene for større grunnvannsuttak ble vurdert som begrensede. Oppdragsgiver ville likevel ha utført boringer, og resultatet fra disse må sies å være nedslående. Som en konklusjon kan en si at det er meget godt samsvar mellom de geofysiske anomaliene og de oppnådde resultater ved boringene,

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.183
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport