Geofysiske målinger over mulig vannførende sprekkesoner i Aure kommune.

Forekomstens navn og koordinater: se sammendrag I forbindelse med grunnvannsundersøkelser i Aure er det utført geofysiske målinger over mulig grunnvannsførende sprekkesoner vedr: - Dromnes (UTM 4851 70291) - Lesund (UTM 4732 70231) - Vihals (UTM 4845 70243) - Vågos (UTM 4718 70049) Hensikten var å vurdere best mulig borpunkter. Ved alle de 4 områdene er det påvist geofysiske anomalier som indikerer oppsprekning, og i samtåd med geolog er det satt ut brønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.082
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport