Geofysiske målinger Nussir - Ulveryggen, Kvalsund kommune, Finnmark

I samarbeid med Nussir A/S har NGU utført måling av Indusert Polarisasjon (IP) og resistivitet mellom utgående av Nussir-forekomsten og Ulveryggen. Hensikten med målingene var å se om det kunne være indikasjoner på nye mineraliseringer mellom disse to tidligere kjente forekomstene. Planen var å måle ett profil som krysset begge forekomstene, men meget dårlige jordingsbetingelser inn mot Ulveryggen gjorde at dette profilet ble stoppet før en kom til selve Ulveryggen. I stedet ble det målt tre kortere profiler i den sentrale delen av området, da det første profilet her indikerte partier med forhøyet IP-effekt. Det ble målt fire profiler med en samlet lengde på 7,6 km med 2D resistivitet og Indusert Polarisasjon (IP). IP var her hovedmetoden da Nussir og Ulveryggen består av disseminert kobberkis og bornitt, en mineraliseringstype som nødvendigvis ikke gir store responser på elektrisk ledningsevne. Rapporten innholder også reprosesserte data fra målingene over Nussir-forekomsten i 2007.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.072
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samfinansieringsprosjekt - Fjellanlegg og anvendt geofysikk
Project nr:
340100
Fylke:
Finnmark