Geofysiske målinger, Ølve i Hardanger.

Det ble målt noen profiler over kjente soner med mineraliseringer. IP, SP- og ledningsevne ble målt. En har fått en rekke anomalier som viser klart at mineraliseringene gir anomalier for denne metoden. Ingen store malmer er påvist.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
838
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland