Geofysiske målinger langs tunneltraseen Sørelva - Sørkjosen, Nordreisa kommune, Troms

I samarbeid med Statens vegvesen, Region nord har NGU utført geofysiske målinger langs tunneltrasèen Sørelva-Sørkjosen i Nordreisa kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge mulige svakhetssoner som kan skape problemer under tunneldrivingen. Det ble målt 2 profiler med en samlet lengde på 2,6 km med metoden 2D resistivitet, som er en elektrisk målemetode som angir den elektriske motstanden i fjellet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.006
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms