Geofysiske målinger i Karasjokområdet, Karasjok, Finnmark

På oppdrag fra Store Norske Gull A/S har NGU utført elektromagnetiske og magnetiske målinger på 11 objekter i Krasjok-området. Hensikten med målingene var detaljkartlegging av anomalier påvist fra tidligere målinger fra helikopter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.044
Page number:
97
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark