Geofysiske målinger i forbindelse med undersjøisk tunnel til Bjarkøy, Troms

Statens vegvesen planlegger å bygge undersjøisk tunnel fra Grytøya til Bjarkøya nord for Harstad. I den forbindelse har NGU utført 2D resistivitetsmålinger langs to profiler, og logget 6 borehull på Bjarkøya. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge mulige svakhetssoner og eventuelt forvitret fjell som kan skape problemer under tunneldrivingen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.027
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT
Project nr:
329500
Fylke:
Troms