Geofysiske målinger i forbindelse med grunnvannsundersøkelser for Meløy kommune, Nordland.

Det er utført 5 hammerseismikk-sonderinger og 6 vertikale elektriske sonderinger på løsmasser nord og øst for Reipå. Målingene nord for Reipå (UTM 4395 74240) indikerer intressante mektigheter vannmettet sand og videre undersøkelser anbefales. Området øst for Reipå (UTM 4410 74222) synes mindre interessant. Elektriske- og elektromagnetiske målinger over sprekksoner i fjell ved Reipå (UTM 4403 74233), Øisund (UTM 4367 74245) og Åmøyhamn (UTM 4238 74057) viser interessante resultater og boringer anbefales. Undersøkelsene på øya Støtt (UTM 4325 74238) og ved Ågskardet (UTM 4320 74010) har vist geofysiske anomalier på sprekkesystemer, men forskjellige forhold gjør disse områdene mindre intressante. På øya Bolga (UTM 4220 74109) anbefales boringer dels på grunnlag av målinger og dels på grunnlag av befaring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.215
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland