Geofysiske målinger Godejord, Grong, Nord-Trøndelag

På oppdrag fra Geologiske Tjenester A/S har NGU utført geofysiske målinger over den vestlige forlengelsen av Godejord-forekomsten. Det ble utført IP, lednings- evne og magnetiske målinger, og hensikten var å kartlegge en eventuell vestlig fortsettelse av Godejord-forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.124
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport