Geofysiske målinger fra helikopter ved Sandefjord, Vestfold 2000, teknisk rapport

NGU utførte helikoptermålinger i år 2000 over et område nord for Sandefjord, Vestfold. Oppdragsgiver var NGU og fylkesgeologen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målingene var et ledd i NGUs arbeid med å lage et kartverk over natursteinsforekomster (da særlig Larvikitt) til bruk i fremtidig planlegging og forvaltning av blokksteinsdrift. En var også interessert i gammastråling i området. Disse data danner grunnlag for lokalisering av områder med høy radioaktivitet (fra uran) og dermed høy risiko for radongass i boliger. Det ble målt totalt ca. 3450 profilkilometer i øst-vest retning med profilavstand 200 meter. Måleområdet har en utstrekning på totalt ca. 675 km2. Flyhøyden var nominelt 60 meter over bakken, og det ble foretatt magnetiske, very low frequency EM (VLF) og radiometriske målinger. Det ble også fløyet ca. 440 profilkilometer med elektromagnetiske målinger (HEM) nordvest for Sandefjord. Data er prosessert og det er laget fargekart i målestokk 1:50 000 og 1:20 000 (HEM). Nedskalerte versjoner av noen av disse kartene i målestokk 1:50 000 og 1:20 000 er vedlagt rapporten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.003
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold