Geofysiske målinger fra helikopter ved Lalm, Oppland, 1998, teknisk rapport

NGU utførte helikoptermålinger i 1998 over et område ved Lalm, Oppland fylke. Oppdragsgivere var NGU og AS Granit. Målingene inngår som en del av et prosjekt hvor hovedmålet var å kartlegge utbredelse, mektighet og strukturell opptreden av kleberstein med tanke på videre drift. Det ble målt totalt ca. 190 profilkilometer med profilavstand 100 meter. I tillegg ble ca. halve området (fra vest) målt med 50 meters profilavstand. Flyhøyden var nominelt 60 meter, og det ble foretatt magnetiske og elektromagnetiske (VLF) målinger. Måledata er prosessert og det er laget fargekart i målestokk 1:10 000. Nedfotograferte versjoner av disse kartene samt en oversikt over måleområdet i målestokk 1:20 000 er vedlagt rapporten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.023
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland