Geofysiske målinger fra helikopter ved Bleikvassli, Nordland

NGU utførte for Nordlandsprogrammet helikoptermålinger i 1993, 1994 og 1995 over et område ved Bleikvassli, Nordland fylke. Det ble målt total ca. 5400 profilkilometer. Disse målingene var et ledd i kartleggingen av potensielle malmreserver for Bleikvassli gruver og en ønsker å samtolke data med geologi og geokjemi. På grunn av topografien i måleområdet ble det ikke utført elektromagnetiske målinger i 1995. Resultatene er presentert som fargekart plottet ut på en Calcomp 68000 elektrostatisk fargeplotter. I rapporten presenteres nedfotograferte versjoner av utvalgte kart. Under petrofysisk oppfølging av de aeromagntiske anomaliene ble det funnet både båndete jernformasjoner ved Røssvassbukta og Tustervatnet (Vallavikneset) og Ekshalitter (coticules) oppe på Kongsfjellet. Disse var ikke kjent tidligere fra geologisk kartlegging i området. Funnet av ekshalitter på Kongsfjellet er indiksjon på at massive-kis-mineraliseringer også kan være dannet i dette området. Opptreden av jernmalmer i kalkspatmarmor bekrefter at bergartene i Bleikvassli-området har mange likhetstrekk med bergartene i Dunderlandsdalen (jfr. Rana Gruber).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.050
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland