Geofysiske målinger fra helikopter over et område rundt Høgtuva, Nordland.

Denne rapporten inneholder resultater fra geofysiske helikoptermålinger over et område rundt Høgtuva, Nordland fylke. Målingene ble utført i 1987 og 1988. Oppdraget var et samarbeidsprosjekt mellom Folldal Verk A/S, Nordland fylkeskommune og NGU. Det ble målt totalt ca. 3500 profilkilometer (2900 i 1987 og 600 i 1988). Av dette ble målt ca. 1500 profilkilometer med elektromagnetiske målinger. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data er prosessert ved NGUs dataanlegg. Resultatene er presentert som profil- og kotekart tegnet ut med pennplotter samt kote og relieff-kart tegnet ut med en Applicon fargeplotter. Målestokken er 1:50 000. For målingene utført i 1987 er det laget en tolkningsrapport (Midtun, R,: Tolkning av regional geofysikk over Høgtuva og Sjona grunn- fjellsvinduer. NGU rapport nr. 88.127).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.157
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland