Geofysiske forsøksmålinger over baryttførende breksjesone i Trollfjorddalen.

Det er utført geofysiske forsøksmålinger over mulig baryttførende breksjesone i Trollfjorddalen, Berlevåg i Finnmark. Hensikten med dette var å vurdere nytten av metoder som VLF, magnetometri og gravimetri i prosepekteringen etter barytt. VLF gir svake anomalier over forkastningssoner i området. Magnetiske målinger var mislykket på grunn av instrumentfeil. Gravimetrien gav ikke positive anomalier som indikerer større mengder barytt, men mulighetene til å avdekke anomalier av sannsynlig størrelse er tilstede.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.200
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark