Geofysiske bakkemålinger Sargejåk-Vest, Karasjok, Finnmark.

I forbindelse med NGUs gullundersøkelser i løsmasser i Sargejåk har Seksjon for geofysikk utført geofysiske bakkemålinger i et ca. 3,5 km2 stort område rundt gamle Sargejåk gullfelt. De metodene som ble benyttet var VLF, magnetometri, gravimetri og seismikk. VLF- og de magnetiske målingene har gitt klare indikasjoner på strøkretningen og at det ikke er forkastninger av betydning i måleområdet. Gravimetrimålingene har påvist en negativ tyngdeanomali ca. 400 m sørøst for massetaket. En mulig anomaliårsak er omvandling i den kvartsfeltspatiske gneisen. De seismiske målingene har vist at løsmassene sør og sørøst for massetaket har en tykkelse på mellom 20 og 30 m. Fjellhastigheten ligger i størstedelen av området mellom 3300 og 4700 m/s, men et område ca. 200-300 m sørøst for massetaket skiller seg ut med hastigheter på under 3000 m/s. Dette området faller delvis sammen med den negative tyngdeanomalien og støtter teorien om en omvandling av gneisen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.145
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark