Geofysiske bakke- og borehullsmålinger ved Nussir i 2013, Kvalsund kommune, Finnmark

Det er utført målinger av indusert polarisasjon (IP) og resistivitet langs 9 profiler i den vestlige delen av Nussir-forekomsten. I tillegg er det foretatt geofysisk logging av 4 borehull.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.057
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samfinansieringsprosjekt - Fjellanlegg og anvendt geofysikk
Project nr:
340100
Fylke:
Finnmark