Geofysisk undersøkelse Dalanefeltet Vestre

Undersøkelsens oppgave var i første rekke å prøve om man ved geofysiske metoder kunne påvise en kontaktlinje mellom bergartene kvartsitt og grønnsten. Hvis forsøkene falt heldig ut, skulle man kartlegge kontaktens forløp i et nærmere angitt felt, som strekker seg fra Landsverk i Dalane, over Nystaue og Stortjern til Svarttjern i Morgedal. Det finnes i Dalane flere forekomster som fører gedigent kobber. Forekomstene er små og de er utskilt på den kon- takten som det var oppgaven å kartlegge. Undersøkelsene ble utført ved 500 per.el.magn. kond.målinger. Det ble også forsøkt potensialmålinger. Potensialmålingene viste seg under de rådende forhold ikke å være brukbare til påvisning av kontakten. Heller ikke ved Turammålingene ble det oppnådd positive resultater. De magnetiske målingene synes relativt vel egnet til påvisning av kontaktens detaljerte forløp, når tydningen kan baseres på geologiske "fastpunkter" i ikke alt for stor inn- byrdes avstand langs kontakten.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
57
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark