Geofysisk undersøkelse Tunneltrace Øvre-Nedre Lerfoss.

I forbindelse med oppdragsgivers prosjektering av avløpstunnel fra Øvre til Nedre Leirfoss oppsto spørsmål om bestemmelse av overdekkets mektighet i et parti mellom fossene. Befaring av feltet gjorde det klart at forholdene ikke var de beste for elektriske målinger, som er den type målinger Geofysisk Malmleting fortiden disponerer for en oppgave av denne art. Det ble utført motstandsmålinger ved Wennermetoden. Tykkelsen av overdekket ble bestemt i 6 punkter. Man kan imidlertid ikke angi nøyaktigheten av disse bestemmelser.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
76
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport