Geofysisk undersøkelse Store Fjellsjø.

I forbindelse med boringer etter malm hadde man støtt på relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. Formålet med målingene var å bestemme mektigheten av overdekket i noen punkter. Det ble foretatt motstandsmålinger ved den såkalte Wennermetode. I alt 7 punkter ble målt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport