Geofysisk undersøkelse Rubben

Etter målingenes avslutning høsten 1949 over de tidligere kjente jern- manganforekomster i Rubben - se GM rapport nr. 71 - ble det funnet manganmalm i blotninger i fjellskråningene nord for det før undersøkte område. Det ble besluttet å forsøke om man ved en magnetometrisk undersøkelse kunne kartlegge utstrekningen i malmdannelsene som er synlige i blotningene. De topografiske forhold er meget vanskelige i området. Målingene har vist at det foreligger to adskilte magnetiske drag som gir anomalier av betydelig styrke. Dragene er fulgt over en lengde på tilsammen ca. 300 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
78
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms