Geofysisk undersøkelse Romundstadbygda

Målingene som i 1949 ble utført ved Kirkholt i Romunstadbygda (GM Rapport nr. 70) skulle fortsettes i vestlig retning. De opptredende ledende soner skulle følges så langt de var påvisbare og det skulle etter hvert foretas røsking på sonene i den utstrekning forholdene tilsa dette. Oppdragsgiver ville samtidig utføre boringer. Målingene skulle fortsatt foregå etter kryss- ringmetoden. Det ble målt 11-12 km langs det aktuelle strøk. Ved målingene ble det påvist et meget stort antall soner av varierende utstrekning og ledningsevne. De etterfølgende røskearbeider og diamantboringer har vist at de indikerte ledende soner for det meste inneholder magnetkis - dels kompakt, dels impreg- nasjoner. Det ble også funnet soner med grafittskifer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
79
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport