Geofysisk undersøkelse, Porsangerfeltet, Brennelv - Lemmivarre og Poikekuru.

Under oppdrag nr. 204 ble det i GM's regi utført geolgiske og geofysiske undersøkelser i Porsangerfeltets nordre del i områder syd for bunnen av Porsangerfjorden. Feltet fører kobbermalm og kismalm. Kobbermalmen ligger i amfibolitt og består av kobberglans, broget kobber samt litt malakitt og kobberkis. Kismalmen fører svovelkis, magnetkis og kobberkis og opptrer i lange rustsoner. Ved målinger som GM foretok i feltet i 1939 (GM rapport nr. 18) framkom ingen anomalier på kobberforekomstene ved de metoder som ble brukt På grunnlag av disse erfaringene ble det nå kun foretatt målinger på kis- førende soner. Det ble utført el.magn. konduktive målinger på vanlig måte (Turam). Dessuten ble det gjort forsøk med slingrammålinger og magnetiske mål- inger. I feltet Brennelv - Lemmivarre ble det påvist et stort antall ledende soner. Nord for Brennelv er overdekket temmelig stort. Forsøk på diamantboringer på en sone måtte oppgis av denne grunn. I feltet ved Poikekuru (som også ble målt i 1939) ble det påvist en rekke ledende soner. I nordre del av feltet faller sonene mot syd, i søndre del mot nord. Forholdene i feltet er uklare.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
204 A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark