Geofysisk undersøkelse over områder ved Killingdal Grube, Ålen.

Oppgaven var å undersøke områder omkring gamle Killingdal Grube for å finne eventuelle hittil ukjente malmforekomster. Størrelsen av målefeltet var ikke fast avgrenset. Det var uttrykt ønske om at undersøkelsene måtte omfatte den gamle forekomst. På grunn av forekomstens beliggenhet i forhold til tekniske anlegg (taubane og kraftledning) var det klart på forhånd at forstyrrelsene fra disse anlegg ville bli så sterke at en slik undersøkelse ville være for- målsløs. De utførte målingene har bekreftet dette. Killingdalforekomsten består av parallelle kislinealer som ligger over hver- andre og strekker seg mot dypet vestover langs fallet som er ca. 30 grader. Det var grunn til å tro at eventuelle ukjente forekomster i feltet ville opp- tre på lignende måte som grubens malm. Det ble utført el.magn.kond. målinger (Turam) på vanlig måte ut fra kabel- anlegg utlagt parallelt grubens akseretning. Det ble påvist en rekke soner av varierende utstrekning og ledningsevne. Mens målingene pågikk ble det røsket og funnet grafitt langs flere av de indikerte ledende soner. Noen soner er så sterkt overdekket at det hindret videre undersøkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
66
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG