Geofysisk undersøkelse Njallavarre Kobberskjerp.

Njallavarre kobberskjerp ligger i Skjåfjell ca. 560 m.o.h. Skjerpene er av- merket på S.Foslie's geologiske kart Tysfjord, NGU's publikasjon nr. 149. I skjerpene opptrer svovelkisimpregnasjoner med kobberkis, sinkblende og blyglans. Den mineraliserte sone står forholdsvis steilt. Det ble utført Turammålinger på vanlig måte. Den aktuelle sone ga ingen indikasjoner og det er derfor grunn til å anta at sonen er meget fattig på ledende mineraler. 500-600 meter nord for skjerpene ble det påvist flere tildels sterkt ledende soner. En av sonene korresponderer med en gammel røsk.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
848
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland