Geofysisk undersøkelse Lergrubebakken Glåmos.

Ved Turammålinger ved Lergrubebakken i 1960 ble det påvist 4 relativt flatt- liggende, plateformete ledere (A, B, C og D) kfr. GM rapport nr. 293. Etter at det var boret ett hull på hver av disse lederne fikk GM i oppdrag å foreta videre målinger med henblikk på en nøyere kartlegging av leder C's og leder D's utstrekning i sydlig og vestlig retning. Det ble utført vanlige Turammålinger ut fra flere opplegg for energisering, bl.a. med jording i leder C gjennom et borhull. Ved målingene ble det obser- vert indikasjoner som tillater en fullstendig avgrensning av leder D og en noe nøyere avgrensning av C's utstrekning mot syd. Når det gjelder C's utstrekning mot vest, er målingene mer usikre. Ved målingene ble det også påvist 4 nye ledere (E, F, G og H) beliggende syd og vest for de første. E's utstrekning er forholdsvis stor, de andre har meget begrenset utstrekning. Det er allerede foretatt videre diamantboringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
335
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport