Geofysisk undersøkelse Kryssringmålinger Træet-Fjellstova- Litlabø. Valvatna - Digernes - Nyseter.

Det var stilt som oppgave å utføre rekognoserende kryssringmålinger langs en kisførende grønnstensformasjon av 13-14 km lengde og 0,5 - 1,5 km bredde. Målingene ble forstyrret av kraftledninger o.l. Det ble påvist et stort antall ledende soner av vekslende utstrekning og ledningsevne. En overveiende del av de indikerte soner består trolig av grafittholdige skifere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
77
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland