Geofysisk undersøkelse Kryssringmålinger 1. Nordmarka 2. Lommundal- Trøkna i Rindal. 3. Øye, Vasseng, Skei i Surnadal 4. Kirkholt. 5. Håkonsli

I 1948 ble det gjort forsøk med kryssringmetoden på vasskissonene vest for Høydal Grube. På grunnlag av de gode erfaringer man fikk fra disse målingene fant oppdragsgiver at det ville være av interesse å ta metoden i bruk for mer utstrakte undersøkelser av vasskisdrag i Rindal - Surnadal. Målingene ble utført på grunnlag flybilder og uten forutgående stikning. Tilsammen ble det målt over en strøklengde av ca. 30 km. Resultater: Det er overveiende sannsynlig at kissonene i Nordmarka og kissonene i Lommundal - Trøkna til- hører ett og samme drag. Målingene tyder ikke på at kissonene ved Øye skjerp hører til samme drag som sonene i Nordmarka. Målingene ved Kirkholt i Rom- unstadbygda viste at feltet er komplisert oppbygget med ledende soner i stort antall. Sonene er her jevnt over sterkere ledende enn i de andre feltene. Kisdraget ved Vasseng er ganske kort. Ved Skei og ved Håkonsli ble det ikke påvist ledende soner av interesse. I Nordmarka ble det umiddelbart røsket i et antall punkter på grunnlag av målingene. Kisdraget Lommundal-Trøkna er tidligere delvis kartlagt ved Turammålinger. (GM nr. 11 1937)

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
70
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport