Geofysisk undersøkelse Å Jernmalmfelter.

Som utgangspunkt for målingene ble anvist noen tildels gjenraste røskegrøfter. Det forelå få opplysninger om feltet. Etter at målingene hadde pågått en tid fikk en overlatt bergmester K.L. Bøckmann's rapport etter hans befaring i 1954. Det ble målt et ca. 3 500 meter langt og 500-1 200 meter bredt felt. Det ble observert anomalier av tildels betydelig styrke, men av begrenset utstrekning. Anomaliene faller i 3 adskilte områder: 1. Innmarken like ved sjøen. 2. Området i bakkeskråningene vest for veien til Rødsand. 3. Området på myren øst for veien til Rødsand, nord for Å-vatnet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
190
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms