Geofysisk undersøkelse Jennestad Grafittfelt.

Undersøkelsens oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av de kjente grafittforekomstene og påvise eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og en bredde av ca. 500 meter. Undersøkelsen ble foretatt ved el.magn.kond. målinger (Turam). Målingene viser at det forekommer en rekke tildels meget sterkt ledende soner som stort sett ligger i et belte fra Jennestad i øst over Vedhøggan og Golia til Koven i vest. Indikasjonenes styrke kan tyde på at sonene har betraktelig mektig- het. Dette spørsmål må dog avgjøres ved diamantboringer. Man vil anbefale at det foretas slike boringer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
60
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland