Geofysisk undersøkelse Haugseter Klebersteinsbrudd.

Det var stilt som oppgave ved magnetiske målinger å påvise en eventuell videre fortsettelse av de kjente klebersteinsforekomster ved Haugseter. En var opp- merksom på de betydelige usikkerhetsmomenter ved anvendelse av magnetiske målinger for en slik oppgave, men fant det riktig å gjøre et forsøk. Geologisk konsulent for oppgaven var ananuensis E. Sæther. Det aktuelle strøk ble undersøkt dels ganske detaljert, dels ved spredte profiler. Resultatet av forsøksmålingene kan kort sammenfattes slik: Magnetiske målinger kan neppe nyttigghøres til direkte lokalisering av eventuelle klebersteins- forekomster.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
81
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland