Geofysisk undersøkelse Gjersvik-feltet.

Som ledd i forberedelse til driftsplanlegging ønsket oppdragsgiver å få utført geofysiske målinger over og omkring Gjersvikforekomsten. Forekomsten ble funnet i 1909 og er senere undersøkt ved diamantboringer og stolldrifter slik at den nå er relativt godt kjent, dog ikke tilstrekkelig for den endelige planlegging av drift. Forekomsten opptrer i grønnsten, har form av en mulde av størrelse 200x500 meter og ligger grunt. Det ble utført 500 per. el.magn. kond. målinger (Turam) med strømtilførsel til undergrunnen gjennom et rettlinjet isolert kabel utlagt på bakken og jordet i begge ender. Målingene foregikk mens Limingen var islagt. Forekomsten ga sterke indikasjoner som har gjort det mulig å foreta en sikker avgrensning av malmarealet. En liten usikkerhet foreligger imidlertid når det gjelder malmens utstrekning mot syd inn under Limingen. Utenom den kjente forekomst ble det bare observert svakt ledende soner av begrenset utstrekning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
201
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport