Geofysisk undersøkelse Dverberg (Dverberg, Skogvoll, Lappmarken).

Det ble utført målinger i 3 felter. I det første (2,8 km2), som strekker seg ned til sjøen ved Dverberg kirke på østsiden av Andøy, ble det gjort el.magn. målinger (Turam) med utgangspunkt i en svovelkisanvisning i strandlinjen. I det andre feltet ved Skogvoll på Andøys vestside, ble det utført Turammål- inger i et lite område ved Gullhaugen skjerp som fører en fattig impregnasjon av svovelkis i kalkmarmor. Tilslutt ble det foretatt magnetiske målinger i et mindre område ved Lappmarkvann ca. 14 km sydvest for Dveberg kirke. I dette feltet ligger flere anvisninger av magnetittmalm. Det aller meste av tiden gikk med til undersøkelsene i feltet ved Dverberg kirke hvor det i tilknytning til den kjente kisanvisning ved sjøen ble påvist ledende soner som strekker seg 1 100- 1 200 meter inn over land i nordvestlig retning. Disse soner fortjener nøyere undersøkelser, og det er i rapporten laget omkostningsoverslag for røsking og orienterende boringer (2-3 korte hull). Over Gullhaugen skjerp ved Skogvoll ble det ikke observert indika- sjoner. De magnetiske målingene i Lappmarken synes ikke å tyde på at det opp- trer større jernmalmforekomster i området.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland