Geofysisk undersøkelse, Birtavarre Grubefelt, Sabetjok Grube.

Rapporten inneholder et orienterende forslag til diamantboringer på kissonen som ble funnet ved Turammålingene i 1954, Krf. GM Rapport nr. 138.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
138/I
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms