Geofysisk undersøkelse Bidjovagge

Det er tidligere utført målinger i feltet og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 195 og 208. Ved foreliggende undersøkelse var det stilt som oppgave å kartlegge en eventuell fortsettelse mot syd av de kjente ledere i Midtfeltet og Bidjovagge Vest I. Dessuten skulle det foretas orienterende målinger i et mindre område ved Suovrarappat 12-13 km nordøst for Bidjovagge. Det ble utført Turammålinger supplert med selvpotensial- og magnetiske mål- inger. Målingene viser at de kjente ledere i Bidjovagge-antiklinalens sjenkler strekker seg videre mot syd ut av målefeltet. Sonene ligger grunt. Også sonene i Bidjovagge Vest I fortsetter mot syd, men på noe større dyp. I feltet ved Suovrarappat ble det kun utført Selvpotensial- og magnetiske målinger. SP-anomalier ble observert over en strøklengde av 1 200 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
228
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark