Geofysisk undersøkelse Bidjovagge

De geofysiske målinger som begynte i Bidjovagge i 1956 (GM Rapport nr. 185) skulle fortsettes under hensyntagen til de erfaringer som var høstet ved de første målingene. Formålet med de videre målinger var hovedsakelig å kart- legge eventuelle ledere i områdene øst og vest for det opprinnelige feltet (Midtfeltet) i Bidjovagge. Det ble utført Turammålinger supplert med selvpotensial- og magnetiske mål- inger. Ved målingene ble det funnet sterkt ledende soner både øst og vest for de ledere som i 1956 ble påvist i Midtfeltet. De nye sonene ligger stort sett parallelt med sonene i Midtfeltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
208
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark