Geofysisk rekognosering Kraftlinjetraseen Skorovas - Gjersvik.

Det var stilt som oppgave å foreta rekognoserende målinger langs traseen for den prosjekterte kraftledning mellom Skorovas og Gjersvik. I dette område ligger Hausvikfeltet og Homofeltet med en rekke skjerp. Hausvikfeltet ble undersøkt også i 1943, GM rapport nr. 38. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført vanlige Turammålinger ut fra 8 kabelanlegg. Det ble rekognosert et ca. 30 km langt felt i en bredde av 1 000 - 1 200 meter. Arealet av feltet er ca. 35 km2. Sterke indikasjoner ble observert i Hausvikfeltet hvor målingene stort sett bekrefter resultatene av undersøkelsene i 1943. I Homofelte ble det kun observert meget svake indikasjoner. Målingene tyder ikke på at sonene fører malm av større mektighet. En sterkere ledende sone ble påvist nordøst for Rørvatnet. Ved leilighet bør sonen undersøkes nøyere. I feltet forøvrig ble det kun observert meget svake indikasjoner på korte soner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
243
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport