Geofysisk og geologisk tolkning av regionale strukturer innenfor kartbladene Karasjok, Galmatskai'di, Bæivasgieddi og Iesjåkka, Karasjok kommune, Finnmark.

Datagrunnlaget for denne tolkninga har vært: 1) Geologiske blotningskart samt en tektonostratigrafisk tolkning av disse, 2) Petrofysikk: 6000 in-situ susceptibilitetsmålinger, 1200 bergartsprøver målt på susceptibilitet, tetthet og remanens, 3) Magnetiske og elektromagnetiske helikoptermålinger og 4) Gravimetriske bakkemålinger. Den aeromagnetiske tolkning har resultert i et magnetisk strukturkart inneholdende informasjon om magnetiseringsmønster/nivå, kontakter, bånd, ganger og fallangivelser basert på modellberegninger. En tolkning av magnetiske dislokasjoner er foretatt. Dislokasjonskartet viser 4 hovedretninger 50 - 60 grader, 350 - 360 grader, 80 - 100 grader og 10 - 20 grader hvor de to førstnevnte er de viktigste. Detaljert gravimetrisk tolkning er gjort langs 4 profiler. Modelleringa gir et godt bilde av grønnsteinsbeltets varierende mektighet. Maksimum dyp til basement er modellert til 4 km. En 3-dimensjonal strukturanalyse basert på en kombinasjon av magnetisk- og gravimetrisk tolkning har klarlagt flere regionale strukturer. Et kart over foldestrukturer har vært et resultat av dette. Kartet viser akseplan i to hovedretninger N-S og ØSØ-VNV. Tolkningsmetoden beskrevet i rapporten anses som et meget godt redskap for å klarlegge regionale geologiske strukturer. Dersom tolkningsarbeidet blir involvert i et tidligere stadium av den regionale berggrunnskartlegging, vil metoden effektivisere kartleggingen betraktelig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.209
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark